Sunday, June 28, 2009

буувардайДээр үед нэг ийм үлгэр хүүхдүүдэд зориулж бичсэн юм. Дараа нь дэлхийн банкнаас хөрөнгө гаргаж дахин хэвлээд сургуулиудын номын санд үнэгүй тараасан юм.
オートハンとその仲間たちの冒険旅


ウランバートル市2007年

No comments:

Post a Comment