Thursday, July 23, 2009

Шатар тоглоцгооё!
"MENU" рүү нь ороод хар эсвэл цагаан өнгөө, мөн тоглолтын түвшингээ сонгох боломжтой.

No comments:

Post a Comment